Grupo electrogeno P4500I. , Edmi
EDMI
 

Grupo electrogeno P4500I.

Grupo electrogeno P4500I. ( 1KVA A 8,5 KVA).

 
EDMI